Middle School Hebrew Classes at Palo Alto JCC | Oshman Family JCC
 • Share:

  Beged Kefet Hebrew School: Middle School Classes

  For English, please click here


  Beged Kefet is fully accredited by the Western Association of Schools and Colleges (WASC).


  בגד כפת: כיתות חטיבת הביניים

  כיתות החטיבה מיועדות לתלמידי כיתות ו' עד ח' בעלי ידע קודם בקריאה ובכתיבה בעברית. השיבוץ בכיתות החטיבה השונות מתבסס על מיפוי הערכה שעוברים התלמידים בסוף כיתה ה' ב"בגד כפת" או עם רישומם לבית הספר. בנוסף, אנו מציעים כיתת חטיבה לראשית קריאה המיועדת לתלמידים ברמת מתחילים, אשר השיבוץ אליה יעשה בהתאם למבדק רמה.

  הוראת העברית ממשיכה להתמקד בפיתוח כישורי השפה העברית בכל מימדי השפה: קריאה, דיבור, כתיבה והאזנה, תוך הדגשת היבטים תרבותיים ישראליים באמצעות מגוון טקסטים ונושאים הקרובים לעולמם של התלמידים. אחת ממטרות בית הספר היא ליצור מסגרת חברתית לנוער בעלי רקע דומה ותחומי עניין משותפים, תוך חגיגת החגים, הזדמנויות להובלה וסדנאות מותאמות גיל. תוכנית הלימודים מהווה גם הכנה לכיתות התיכון (המעניקות קרדיט עבור הדרישה ל"שפה זרה").

  בכיתות החטיבה השיעורים מתקיימים אחת לשבוע במשך שעה וחצי. מערכת השעות של כל כיתה מופיעה בעמוד השלוחה הרלוונטית באתר. מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום.

  תוכנית הלימודים
  לתכנית הלימודים בחטיבה שלושה צירים מרכזיים שמשולבים במהלכי ההוראה: הציר השפתי, הציר הערכי / חברתי וציר הידע והמיומנויות של המאה ה-
  21.

  במהלך שנת הלימודים התלמידים רוכשים ומטפחים מיומנויות ויכולות בתחום השפה. הם נחשפים לתכנים רבים ומגוונים, מתמודדים עם טקסטים מורכבים בעברית, מטפחים הבנה ומעמיקים את הידע הלשוני שלהם, הכל במטרה להגיע לתפקוד אופטימלי ושליטה מיטבית בשפה. 

  בגד כפת רואה חשיבות גדולה בעיצוב זהות התלמידים בשנות התבגרות אלה, ומתוך ראייה זו שולב בכל שנה תוכן ייחודי התומך בבניית זהותם האישית של המשתתפים. בגד כפת גאה להציע את תוכנית החטיבה העוסקת בסוגיות של זהות ושייכות באופן חוויתי ויישומי. התכנים מותאמים לכל שכבת גיל, מתפתחים יחד עם התלמידים והתלמידות, ומלווים אותם בתקופה המשמעותית של גיל ההתבגרות ועיצוב הזהות האישית שלהם ושלהן.

  זהות ושייכות, בדגש על התבגרות ושנת מצווה: התלמידים ישתתפו בתוכנית ייחודית שפותחה על ידי בגד כפת, העוסקת במעגלים חברתיים, תפקידים ומגדר, וזהות יהודית-ישראלית. במסגרת התכנית יבקרו התלמידים בבית כנסת ויכירו את ההיסטוריה המשפחתית שלהם יותר לעומק. בגד כפת גאה לשתף פעולה עם "אנו - מוזיאון העם היהודי" (לשעבר בית התפוצות) בתוכנית הבינלאומית My Family Story המלווה נוער לקראת בר/בת מצווה מכל רחבי העולם ביצירת מיצג שורשים ייחודי ומשמעותי.

  מעורבות חברתית: במסגרת הנושא יעסקו התלמידים בחשיבות של מעורבות ואחריות כלפי הקהילה בקרבה אנו חיים, יפתחו חשיבה ביקורתית כלפי המציאות החברתית והסביבתית המקיפה אותם. הם יתמקדו ביחידת לימוד בשיתוף פרויקט "הקשר הרב דורי" של המשרד הממשלתי לשוויון חברתי ו"אנו - מוזיאון העם היהודי". במסגרת יחידת "הקשר הרב דורי" ירחיבו התלמידים על המושג 'קהילה' ומשמעותו, ויכירו את אוכלוסיית הגיל השלישי. כחלק מהפרויקט המסכם של השנה, כל זוג תלמידים/ות יראיין חבר/ת קהילה וותיקים ויתעד את סיפור חייהם. כהכנה לפרויקט ילמדו התלמידים מיומנויות ראיון, כתיבה ועריכה. הפרויקט מחבר בין צעירים לוותיקים בקהילה, ומתוך סיפורי החיים, התלמידים לומדים על תקופות אחרות בתולדות המדינה ונותנים מקום מכובד ומשמעותי לכל סיפור וחווית חיים.

  מדינת ישראל והחברה הישראלית: התלמידים יכירו את ישראל בהיבטיה השונים — חברתית, גיאוגרפית ותרבותית. במסגרת השנה תשולב סדרת מפגשים מתוכנית "Israel for REEL", תוכנית הדגל של ה-ICC@JCC לחינוך לישראל, שתובל על ידי מנחים מקצועיים. במפגשים אלה יצפו התלמידים בקטעים קצרים מסרטים וסדרות בעברית מישראל, המציגים בדרך חוויתית ולימודית נושאים כמו בית ושייכות, החברה הערבית בישראל, יחסי דת ומדינה ועוד. באמצעות קטעי הניו מדיה ייפתחו נושאים שיסייעו בהבנת הרבדים השונים של החברה הישראלי. התוכנית מועברת בשיתוף "רשת 13" ו"מעלה", בית ספר לקולנוע וטלוויזיה. השיעורים השוטפים יתמקדו בנושאי הטבע בישראל, אישים בולטים, אתרים חשובים ותרבות ישראלית. התלמידים יפתו את הידע הכללי על ישראל בתחומי הסטוריה, חברה וגיאוגרפיה. המטרה הינה לחזק את הקשר האישי למדינה ולתרבות.


  ב
  כל שאלה ועניין אנא צרו איתנו קשר באימייל [email protected].

   

  Contact Us  logos