Eran-Soldiers
 • Share:

  Eran for Soldiers and their Families

   

  ער"ן לחייל ומשפחתו


  חיילות וחיילים רבים מתמודדים במהלך השירות הצבאי עם קשיים ולחצים, אשר עלולים להעיק מבחינה רגשית ולפגוע בתפקוד היומיומי, בצבא ומחוצה לו.
  ניתן להקל את המועקה הרגשית על ידי שיתוף אדם מבין ותומך בקשיים ובלחצים הללו. אנו מזמינים את החיילים והחיילות לפנות אלינו ולשוחח עם המתנדבים שלנו על כל נושא שמעסיק ומטריד אותם. 
  השיחות אנונימיות לחלוטין.  המתנדבים שלנו יקשיבו ויחשבו יחד על דרכים להתמודד עם הבעיה.

  לעיתים קרובות זקוקים גם בני המשפחה של החיילים לאוזן קשבת ולחשיבה משותפת אודות הקשיים אותם הם מרגישים, הנובעים מהשרות הצבאי של החיילים שלהם - מתנדבי ער"ן פה לסייע בהתמודדות עם החרדות והפחדים.
      

  Contact Us  logos