• Share:

  Tzavta Club | The Jewish Legion and 'Nili' during World War I

  Online | With Dr. Rachel Silko (in Hebrew)

  When: Wednesday, 10/12/2022 11:00 AM - 12:30 PM

  Where: Online

   

  הגדודים העבריים וארגון ניל"י במלחמת העולם הראשונה

  עם ד"ר רחל סילקו 

  OFJCC Palo Alto JCC ICCהרצאה זו תעסוק בשני ארגונים שפעלו בתקופת מלחמת העולם הראשונה במטרה לסייע לבריטים לשחרר את הארץ מידי השלטון העות'מאני: ניל"י והגדודים העבריים.

  בשנים 1921–1915 הוקמו חמישה גדודים עבריים במסגרת הצבא הבריטי, כתוצאה ממאבקם של יוסף טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי למען השתתפות עברית במערכה בארץ-ישראל מול העות'מאנים. הגדודאים גויסו מאנגליה, ארה"ב, קנדה, ארגנטינה וארץ-ישראל. הגדוד הראשון, גדוד נהגי הפרדות של ציון, נשלח לחזית גליפולי בשנת 1915, ושלושת גדודי קלעי המלךנשלחו לחזית ארץ-ישראל ב-1917. הגדוד האחרון, הגדוד "הראשון ליהודה", הוקם לאחר המלחמה ממשוחררי הגדודים האחרים כדי לשמש כחיל מצב ביישוב, ופעל עד לפירוקו על-ידי הבריטים. אנשי קבוצת ניל"י פעלו באותה תקופה ולמען אותה מטרה, באופן שונה.

  ההרצאה תעסוק בתהליך הקמת הגדודים, בגיוסם, בלחימתם בחזיתות השונות ובקורותיהם של כמה מהגדודאים. ניגע ביחס היישוב לרעיון הגדודים העבריים, בויכוח שהתקיים ביישוב סביב הקמתם ובתדמית הגדודאים במשך ולאחר המלחמה, במיוחד בהשוואה לתדמיתם של אנשי קבוצת ניל"י.

  ד"ר רחל סילקו היא מנהלת מוזיאון בית הגדודים במושב אביחיל. המוזיאון משתייך ליחידת המוזיאונים של משרד הביטחון ומציג את פרשת ההתנדבות היהודית לצבא הבריטי בשתי מלחמות העולם: הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ומתנדבי היישוב שלחמו בנאצים במלחמת העולם השנייה. עבודת המחקר שלה לתואר שני — "היסטוריה, היסטוריוגרפיה והגיוגרפיה: היחס לקבוצת ניל"י בתקופת היישוב 1948–1915" — עסקה בגילויים שונים של היחס למרגלים בתקופת היישוב. זהו המחקר המקיף הראשון שבחן וניתח את תהליכי התמורה ומניעיה בהתייחסות הממסדית והציבורית לניל"י במרוצת השנים. ד"ר סילקו קיבלה את הדוקטורט מהמחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן.


  .

   

   

   

  ההרצאה מתקיימת במסגרת מועדון צוותא ופתוחה לקהל הרחב!

  ניתן להרשם להרצאה בודדת או לקנות כרטיס כולל לכל הרצאות צוותא עד סוף דצמבר 2022 ב-$50 בלבד. אנא פנו לגלי בק באמייל: [email protected].

   

   

  יום רביעי, 12 באוקטובר
  11:00 בבוקר עד 12:30 בצהריים
  המפגש יתקיים באמצעות זום

  $10 הרצאה בודדת | $50 כרטיס כולל להרצאות מועדון צוותא
  לפרטים: גלי בק | [email protected]

  Join Tzavta to hear from Dr. Rachel Silko about the Jewish Legion and the 'Nili' organization during World War I.

   

  Wednesday, October 12
  11:00 AM–12:30 PM
  Online via Zoom
  $10 Single Meeting | $50 Tzavta Membership
  Contact: Gali Beck | [email protected]

   

  Print

  Contact Us  logos