• Share:

  ICC: Eran Volunteering Project   

  "...הֲתִשְׁמַע קוֹלִי, רְחוֹקִי שֶׁלִּי, הֲתִשְׁמַע קוֹלִי, בַּאֲשֶׁר הִנְּךָ ..."  קהילה תומכת מרחוק: מועמדות לתפקיד מתנדב/ת - דף הרשמה  אנו מודים לכם על נכונותכם להתנדב בער"ן. כל אדם מעל גיל 23 יכול להגיש מועמדות להתנדבות. מתנדבי ער"ן הנם בעלי מקצועות מכל גווני הקשת, ולאו דווקא אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. עליהם להיות בעלי יכולת הקשבה, הבנה ואמפתיה.

  קורסי הכשרת המתנדבים כוללים
  הכשרה מעשית והתנסות פרטנית בקבוצות קטנות.
  (Can be filled in Hebrew)

  (Can be filled on Hebrew)

  (Can be filled on Hebrew)


  אני מאשר/ת ומבין/ה כי תהליך הקבלה לקורס כולל ראיונות אישיים וקבוצתיים, שמטרתם לתת למועמדים מידע מפורט על ההתנדבות ולהתרשם ממידת התאמתם לתפקיד. לאחר ואמצא מתאים/מה לתפקיד ולאחר סיום הקורס, אני מתחייב/ת בזאת להתנדב במשך שנה לפחות, פעמיים בחודש, במשמרות בנות ארבע שעות כל אחת.  Submit           

  Contact Us  logos