ICC: Community
 • Share:

  ICC: Community Circles

  ICC@JCC: קהילתיות

  תחת ה- Israeli Cultural Connection מתקיימות תוכניות ופעילויות המקשרות את הישראלים באזור למספר מעגלים קהילתיים: ארועים וחגים ברוח יהדות כתרבות, תכניות העוסקות בקשר לישראל, כולל פרויקט Z3 העוסק בקשר הדינמי שבין ישראל לבין יהדות התפוצות, וארגוני תמיכה קהילתית עבור הקהילה הישראלית באזור.


  Partner Programs

  Upcoming Events

  An Evening with Noa Tishby
  Sunday, 9/22/2024 6:00 PM

  An Evening with Noa Tishby

  RSS

  Contact Us